LD13
stomljudsdämpande ljudisoleringsmaterial

LD13 - stomljudsdämpare används för att dämpa stomljud i konstruktioner och komponenter  gjorda i metall eller plast. Detaljerna klipps till de former och storlekar som är bäst anpassat till den slutliga applikationen. 

LD13 finns att köpa i butiken under namnet Dämpmatta Super. Letar du efter en brandsäker stomljudsmatta som är UL94 godkänd finns istället Stomlon.

Fordon - LD13

LD13, utmärkt för att ta bort oljud i fordon.

 • Bilar
 • Båt
 • Bussar
 • Lastbilar
 • Traktorer

Industrin - LD13

LD13, utmärkt för att ta bort oljud på arbetsplatsen.

 • Verktygsmaskiner
 • Fabriksmaskiner
 • Hushållsmaskiner
 • Hissar

Byggand- LD13

LD13, utmärkt för att stomljudsdämpa buller i byggnader.

 • Ventilation
 • Gallerior
 • Hissar
 • Fläktar

Vill du veta mer eller få en offert?

Vi svarar inom 24h och har alltid material på lager!

LD13 - stomljudsdämpare tar bort oljud från plåt som bullrar

LD13 - stomljudsdämpare används för att dämpa stomljud i konstruktioner och komponenter  gjorda i metall eller plast. Detaljerna klipps till de former och storlekar som är bäst anpassat till den slutliga applikationen. 

LD13 finns att köpa i butiken under namnet Dämpmatta Super.

Stomljudsdämpning av skåpbil

LD13 - stomljudsdämpare applicerad i lätt skåpbil för att få en tystare ljudmiljö i förarhytten.

Ljudisolering av bildörr

LD13 - stomljudsdämpare applicerad på insidan av en bildörr.

LD13's ljudreducerande egenskaper används ofta inom:
 • Fordonsindustrin
 • Kontorsmaskiner
 • Tung industriproduktion
 • Industriella applikationer
 • Hushållsmaskiner
 • Fabriksljud 
 • Verktygsmaskiner
 • Fläktar och spånutsug
 • Tryckerimaskiner och vibratorer
 • Elmotorer och hydraulikkomponenter
 • Bilar, bussar och lastbilar
 • Entreprenadmaskiner och skogsmaskiner
 • Diskmaskiner och dialysapparater
 • Luftpumpar och cirkulationspumpar
 • Hissar och motorrum
 • Kontorsutrustning etc.

LD13 är en självhäftande stomljudsdämpare avsedda för stomljudsdämpning av metallplåtar och plast i befintliga eller nyuppförda konstruktioner. Mattorna utmärker sig med att ha låg vikt i relation till de goda dämpegenskaperna. Det kan utnyttjas för att göra lättare fordon, flygmaskiner, kontorsmaskiner, mobila byggmoduler och annan utrustning.

LD13 - Lätta att montera

LD13 stomljudsdämpare är försedda med ett specialutvecklat självhäftande lim på baksidan, som ger en slät yta och därför en utmärkt kontakt mot den yta som skall dämpas. Den goda vidhäftningen gör produkten lättmonterad och utmärkta åldringsegenskaper gör att produkterna även klarar tuffa & svåra miljöer. LD13 är luktfri, mekaniskt motståndskraftig, har hög vattenresistens och klarar de flesta krav som bilindustrin kräver, t ex brandkrav & ljudkrav. Ytskiktet är övermålningsbart, men produkterna har redan en diskret färgsättning då de oftast skall verka utan att synas.

LD13 - Akustiska egenskaper 

Som ett mått på förmågan att dämpa stomljud används vanligen den akustiska förlustfaktorn η. Den anger hur stor del av svängningsenergin i t ex en stålplåt som omvandlas till värme och alltså inte alstrar ljud. En hög förlustfaktor minskar vibrationsnivån i en konstruktion och därmed det avstrålade ljudet. En bra stomljudsdämpare ska alltså ha en så hög förlustfaktor som möjligt. En odämpad stålkonstruktion har en förlustfaktor på mellan 0,001 och 0,01. Den högsta teoretiskt möjliga förlustfaktorn är 1,0. För konstruktioner som innehåller flera skikt används den kombinerade förlustfaktorn ηkomb. Den är beroende både av dämpmaterialets egenskaper och strukturens styvhet och tjocklek. En tunnare struktur dämpas mer än en tjockare struktur med samma dämpmaterialtjocklek. Egenskaperna hos alla dämpmaterial är temperatur- och frekvensberoende. Detta tillsammans med strukturtjocklekens inverkan måste man ta hänsyn till när bedömning görs av olika dämpprodukter.


I diagrammet här bredvid
 visas ett exempel på hur
 dämpningen hos LD13 varierar
 beroende på temperatur.
Mätningarna är gjorda på 1mm
 stålplåt vid 200 Hz.

LD13 - Mängder av användningsområden

LD13 stomljudsdämpare används i stor utsträckning av fordonsindustrin och byggsektorn för att dämpa stomljud i stål och plastytor, som t ex dörrar, mellanväggar, tak, golv, ventilation och hjulhus. I kontorsmaskiner kan LD13 stomljudsdämpare användas för att dämpa metall- och plastkåpor eller andra komponenter i datamaskiner och printers. LD13 stomljudsdämpare används också i många andra industriella applikationer som järnvägsvagnar, båtar, flygplan, transportbanor, ventilationskanaler, hushållsmaskiner, stålmöbler, diskbänkar och verktygsmaskiner där stomljud behöver dämpas i olika plåtytor.

Användning:

Börja med att skära ut materialet till önskad form. Se till att ytan som ska ljuddämpas är ren från olja, smuts och damm. Tryck sedan fast den självhäftande sidan mot ytan som ska ljudisoleras.

Vill du bli av med buller?

Så kan det vara bra att komplettera stomljudsdämpande material med andra ljudisolerande produkter för att uppnå en tystare miljö hemma eller på kontoret. Du hittar fler ljudisolerandematerial i butiken ljudisolering.nu.

Ljudzell Performance med Vinyl foil
Utmärkt och snygg ljudisolering.

Ljudisolering som är billig och passar inom många områden.

Ljudisoleringsmaterial med högt brandkrav och tål vätska.