Ljudisolering & ljuddämpning av ventilationsbuller

Bra ventilationskanaler och venetilationsfläktar krävs för att få ett behagligt inomhusklimat i olika byggnader så som skolor och kontor, på flygplatser och andra offentliga byggnader. Buller och oljud från ventilationskanaler är en mycket vanlig irritationskälla i bostäder, kontor och på arbetsplatser inomhus och utomhus. Folk upplever ofta buller och oljud i ventilation och l luftkonditioneringssystem som mycket irriterande oljud. Detta går att åtgärda med olika konstruktioner och ljudisoleringsmaterial för ventilationskanaler.

Ventilationskanaler ljudisoleras & ljuddämpas på tre olika sätt

  1. Invändig installation av ljudabsorberande material i luftkanalen
  2. Utvändig isolering av luftkanalen med dämpmattor och ljudabsorbenter
  3. Begränsning av överföring av stegljud och vibrationer till väggar och tak med stomljudsdämpande material

1 . Installation av ljudabsorberande material i ventilationskanalen

Detta sänker ljudnivån i luftkanalen, vilket innebär att mindre ljud tränger genom kanalens väggar och att ventilationsöppningen låter mindre. Effektiviteten varierar med hur mycket kanalen bearbetas.

2. Utvändig isolering av ventilationskanalen

Luftkanaler kan avge för mycket buller av olika skäl. Det buller som rörväggarna avger bestäms av ljudnivån i kanalen och av kanalens styvhet och vikt. Luftkanaler består ofta av tunnväggig metall och är därför lätta. Det innebär att väggarna lätt kan överföra ventilationsljuden. Genom att omsluta utsidan av kanalen med ljudisolering kan ljudöverföringen minskas.

3. Begränsning av stegljud och vibrationer till väggar och tak från ventilationskanalen

Systemvibrationer som överförs via luftkanaler kan spridas via väggarna och taken där kanalen är monterad. Detta orsakar inte bara buller i utrymmet där kanalen är dragen utan kan även orsaka buller i angränsande utrymmen. Lösningar som isolerar vibrationerna förebygger sådana problem.

Vill du veta mer eller få en offert för att ljudisolerar ventilationskanaler ?

Vi svarar inom 24h och har alltid material på lager!

 Ljud är tryckvariationer som sprider sig via en gas, vätska eller fast kropp och som får trumhinnan att vibrera.

Stomljudsdämpare till ventilationskanaler

Stomlon 25 silent - stomljudsdämpare används för att dämpa stomljud i konstruktioner och komponenter  gjorda i metall eller plast. Detaljerna klipps till de former och storlekar enkelt med en kniv eller sax. Stomljuddämpa ventilationskanaler är en bra åtgärd för att sänka oljud och buller från ventilationskanaler. 

Stomlon dämpmatta för ventilationskanaler finns att köpa i butiken.

Stomljudsdämpning till ventilationskanaler
Ljudabsorbent till ventilationskanaler

Ljudabsorbent till ventilationskanaler

Bondzell Performance med vätskeskydd - är en ljudabsorbent som går utmärkt att fästa på insidan av ventilationskanaler för att minsa buller och oljud. Baksidan har en självhäftande lim och på framsidan sitter en svart folie som skyddar mot vätska och kondens. Ljudabsorbenten är hygenisk och den svarta folien kan man enklet torka rent med en trasa.

Bondzell Performance med vätskeskydd för ventilationskanaler finns att köpa i butiken.

Ljudisolering till ventilationskanaler

Isolermatta tung - för enkel men effektiv ljudisolering av ventilationskanaler kan du använda vår Isoleringsmatta tung. Isoleringsmatta tung är elastisk och därmed enkel att forma. Dessutom är den självhäftande vilket gör det mycket enkelt för dig att ljudisolera ventilationskanalen. Du kan använda Isoleringsmatta tung precis som den är eller i kombination med andra ljudisolerande produkter.

Isolermatta tung finns att köpa i butiken.

Stomljudsdämpning för ventilationskanaler

Vill du bli av med buller från ventialationskanal?

Så kan det vara bra att komplettera stomljudsdämpande material med andra ljudisolerande produkter för att uppnå en tystare miljö hemma eller på kontoret. Du hittar fler ljudisolerandematerial i butiken ljudisolering.nu.

Bondzell Performance med vätskeskydd. Ljudisolering som är billig och passar utmärks som ljudabsorbent för ventilationskanaler.

Ljudzell Performance med vätskeskydd. Ljudisoleringsmaterial med högt brandkrav och tål vätska. Passar som ljudabsorbent i ventilationskanaler.

Stomlon - brandsäker dämpmatta.
För brandsäker stomljudsdämpning av ventilationskanaler