• Dämpmass Viking

Dämpmass Viking

I lager.

2 450 kr

Antal i lager: 100

Dämpmass Viking – Flexibel ljuddämpning med dämpmassa

När det är svårt att komma åt och du vill få flexibel ljuddämpning kan Dämpmass Viking dämpmassa fungera alldeles utmärkt. Det här är en vattenbaserad viskoelastisk dämpmassa som består av oorganiska fyllmedel.

Det går att ljuddämpa material som stål, ytbehandlad aluminium, plywood, spånplattor och glasfiberarmerad plast mot buller med Dämpmass Viking. I och med att massan är tixotrop går det bra att applicera även i vertikalt läge.

Fördelarna med Dämpmass Viking är att du får mycket god ljuddämpning på ett miljövänligt sätt. Massan har en god motståndskraft mot kemikalier och fäster väl på de flesta material. Det är enkelt att komma åt och ljudisolera även på krökta ytor och massan ger brandsäker ljuddämpning.


Dämpmass Viking passar bra för:

  • Verktygsmaskiner
  • Fläktar, spånutsug och kvarnar
  • Bussar och lastbilar
  • Entreprenadmaskiner och skogsmaskiner
  • Lok och skeppsskrov
  • Diskmaskiner
  • Hissar och motorrum
  • Transportrännor och kanaler

Användning:

Dämpmass Viking är en massa som du stryker ut på ytan där du vill ha ljuddämpning. Innan du applicerar är det viktigt att ytan behandlas med rostskydd eller primer. Dessutom ska ytan vara ren från fett och smuts innan applicering. Applicera Dämpmass Viking till önskad tjocklek och jämna till med en stålslev.

Bästa ljudisolering av plåt får du då den torkade Dämpmass Viking-massans tjocklek är dubbelt så stor som plåttjockleken. Torktiden varierar beroende på temperatur och massans tjocklek.

Förpackning: 15 Kg/hink
Åtgång: ~1,8kg/m2